20 stycznia 2019. imieniny: Fabian, Sebastian
° 3-latki "Smerfy"
° 4-latki "Gumisie"
° 5-latki "Muminki"
Publiczne Przedszkole Akwarelka
w Nowych Osinach
tel. +25 759-25-51
akwarelka.przedszkole@wp.pl
  

Aktualności
Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):1. Administratorem Państwa i wychowanków danych osobowych jest Publiczne Przedszkole „Akwarelka” w Nowych Osinach reprezentowane przez dyrektora Annę Zasadę, z siedzibą w Nowych Osinach przy ul. Pięknej 21, tel.: 25 759 25 51, e-mail: akwarelka.przedszkole@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Gabriel Romanyszyn, tel.: 668-301-749, e-mail: iod.inspektor@gmail.com

3. Dane osobowe Państwa i wychowanków są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe Państwa i wychowanków przechowywane będą przez okresy oznaczone w Jednolitym rzeczowym wykazie akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Siedlcach.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646).

 

Dyżur przedszkoli 2018

DYŻURY PRZEDSZKOLI GMINNYCH W CZASIE

WAKACJI 2018 ROKU

  

2 LIPCA – 13 LIPCA Zespół Szkół w Hucie Mińskiej

(10 dni roboczych) 

16 LIPCA – 27 LIPCA  Publiczne Przedszkole „Akwarelka” w Nowych Osinach

(10 dni roboczych) 

30 LIPCA – 10 SIERPNIA Zespół Szkół w Stojadłach

(10 dni roboczych) 

13 SIERPNIA – 22 SIERPNIA Zespół Szkół w Starej Niedziałce

(7 dni roboczych) 

23 SIERPNIA – 31 SIERPNIA Zespół Szkół w Zamieniu

(7 dni roboczych)

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Pod przewodnictwem Pani Sylwii przedstawicielki każdej grup wykonały piękne prace plastyczne na ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Wesołe bałwanki".
Trzymamy kciuki!


Zabawy sensoryczne

Zabawy sensoryczne dostarczają dzieciom  różnorodnych bodźców do rozwoju zmysłów i poszerzają świat jego doznań. A przy okazji i przede wszystkim sprawiają dzieciom (i Paniom) mnóstwo radości.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć w grupie Smerfy (Galeria foto)

Innowacja pedagogiczna

Zachęcamy do zapoznania się z innowacją pedagogiczną realizowaną w naszym przedszkolu (kliknij "Innowacja pedagogiczna" - po lewej stronie ekranu). Bohater tygodnia w gr. Muminki

PROJEKT "BOHATER TYGODNIA" - krótkie informacje

PROJEKT BOHATER TYGODNIA
Projekt bohatera tygodnia to działania przeprowadzone we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe.

CELE DZIAŁAŃ: 

1. poznanie każdego dziecka w grupie, jego zainteresowań i rodziny

2. zwrócenie uwagi na każdego z przedszkolaków osobno

3. możliwość bliskiego poznania się dzieciom

4. zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego. 

5. tworzenie postaw prospołecznych ( dzieci uczą się szanować ludzi i ich zwyczaje, zainteresowania, uczą się dzielenia zabawkami oraz cierpliwości poprzez czekanie na swoją kolej

 

ZASADY I REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU

 W poniedziałek nauczyciel daje rodzicowi materiały do przygotowania wspólnie z dzieckiem w domu. Przedszkolak ten przez cały  tydzień (od poniedziałku do piątku) pełni rolę bohatera tygodnia.

BOHATER TYGODNIA MA SPECJALNE PRZYWILEJE

Zdjęcie dziecka jest umieszczone na plakacie, informującym o tym, że jest "Bohaterem tygodnia"

      Tworzy książkę Bohatera tygodnia ze swoim zdjęciem, którą wypełnia wraz z rodzicami w domu a następnie przynosi do przedszkola (książeczka ta zostaje w przedszkolu jednakże na koniec roku przedszkolak otrzymuje ją do domu)

ponadto:

· Korzysta z tego, że stoi pierwszy w rzędzie, pilnuje porządku, może być dyżurnym, może wybierać czym się bawimy... itp. 


Każdy bohater tygodnia otrzymuje, na koniec tygodnia Odznakę Bohatera Tygodnia

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DZIECKA W DOMU DO PEŁNIENIA ROLI BOHATERA TYGODNIA W PRZEDSZKOLU

 Każdy bohater tygodnia wraz z rodzicami przygotowuje w domu plakat, książeczkę w której umieszcza rysunki (w przypadku młodszych dzieci mogą to być kolorowanki, naklejki, zdjęcia itp. bierzemy pod uwagę tutaj możliwości dzieci) na wybrane tematy:

1. "Moja rodzina"

2. "W co lubię się bawić"

3. " Co najbardziej lubię robić"

4. "Mój dom"

5. "Moi przyjaciele" ( mogą to też być zwierzątka)

6. "Mój ulubiony kolor"

7. "Co lubię jeść"

8. "Gdy dorosnę to będę...."

ZALETY PROJEKTU 

— 

DZIECI:

1. Wzmocnienie poczucia własnej wartości u dziecka

2. Kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi zabawkami

3. Rozwijanie mowy – prezentacja siebie

4. Dziecko daje przykład dobrego i wzorowego przedszkolaka

5. Rozbudza pozytywne uczucia: radość, odpowiedzialność, 

6. Zdobywanie dodatkowej wiedzy

 
RODZICE:

1. Wspólne aktywne spędzenie czasu ze swoim dzieckiem

2. Poznanie grupy swojego dziecka, jak również roli jaką pełni w grupie

3. Możliwość obserwacji dziecka w trakcie zabaw z rówieśnikami

4. Rozwijanie współpracy z nauczycielem

5. Wzmacnianie swojego autorytetu u dziecka

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓWPrezydium RADY RODZICÓW informuje, że minimalna składka na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 wynosi:
- 220 zł -w przypadku jednego dziecka w naszej placówce,
- 154 zł - na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wpłaty z tego tytułu prosimy kierować 
na konto Rady Rodziców 
jednorazowo za cały rok szkolny, bądź w dwóch ratach po 110 zł:

 - I wpłata do 15 listopada 2017r.
 - II wpłata do 30 kwietnia 2018r.

-----------------------------------------------------------------------------

KARTA DUŻEJ RODZINY
Informujemy, że zgodnie  z:

Uchwałą  Nr  XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

 w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”

 naszym wychowankom, posiadającym Gminną Kartę Dużej Rodziny przysługuje rabat w wysokości 25% w opłacie za świadczenia naszej placówki  w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Chełmońskiego 14, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, pok. 20 (parter) lub wchodząc na stronę www.minskmazowiecki.pl


treść uchwały Rady Gminy oraz wniosek o przyznanie karty
dostępny pod adresem:


Uchwała.XI.73.15.2015-10-22.pdf


----------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA